Nõuded trükifailidele

Palume Teil tutvuda järgmiste nõudmistega:
  • Kujundustööd

Logod palume esitada CDR, AI või PDF (Vector) formaatides ehk vektoriseeritud kujul. Kui kujunduses on kasutatud eri fonte, palume vajalik font kujundusfailile juurde lisada TTF formaadis.

Printimiseks sobivad formaadid on: TIF, PDF, JPG, PSD, AI, CDR, EPS

  • Faili resolutsioon:

Trükifailide esitamisel trükitihedus 1:1 vähemalt 100dpi, soovitavaks trükitiheduseks 150dpi, trükifailide esitamisel 1:10 peab trükitihedus olema minimaalselt 300dpi

  • Failide edastamine:

Failid, mis on väiksemad kui 5MB, võib saata meile e-posti teel.

Suuremate (kui 5MB) failide saatmisel võib kasuatada veebilahendust www.wetransfer.com

Failid võib tuua ka mälupulgal või CD/DCD kettal.

 

NB! Kujunduse algmaterjaliks ei sobi formaadid: WORD, EXCEL, OpenOffice, PowerPoint, Publisher jne.

Need programmid ei ole mõeldud trükiettevalmistuseks.

 

X